Kezdőlap

Lázár István (Székesfehérvár, 1861. márc. 28.Nagyenyed, 1915. ápr. 24.): etnográfus. 1878 – 81-ben a ciszterci rend teológus növendéke Zircen. 1883-ban a bp.-i egy.-en görög – latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1881-től a pécsi, 1882-től a bajai rendi gimn. tanára. 1885-ben a ref. egyházba lépett, Csurgón tanított. 1889-ben a nagyenyedi Bethlen-kollégium tanárává választották, 1909-től a kollégium ig.-ja. Nagyenyedi működése idején gazdag néprajzi és nyelvi anyagot gyűjtött a környék m: lakossága körében: – F. m. Alsófehér vármegye magyar népe (Nagyenyed, 1896). – Irod. Néhai L. I. és néhai Székely Ödön… felett tartott emlékbeszédek (Nagyenyed, 1916).