Kezdőlap

Lázár István (Torockó, 1742. szept. 3.Kolozsvár, 1811. okt. 7.): unitárius püspök, egyházi író. Jobbágyszülőktől származott. Kolozsvárott végezte a teológiát, aztán Marosvásárhelyen jogot tanult. 1771-ben külföldi tanulmányútra ment. Bécsben, Amszterdamban és Leidenben hallgatott teológiát és bölcsészetet. 1775-ben bölcseleti doktorátust szerzett. 1776-ban tért haza és a kolozsvári unitárius főisk. tanára, később rektora lett. Az 1786. évi nagyajtai zsinaton püspökké választották. – F. m. Tentamen philosophicum… (Kolozsvár, 1775); Methaphysica (Kolozsvár, 1784).