Kezdőlap

Lefèvre Terézia Murányi Zsigmondné (Kolozsvár, 1785Kolozsvár 1840): színésznő. Francia emigránsok leszármazottja. Kolozsvárott, 1803. márc. 14-én lépett fel először. A színháznál ismerkedett meg Murányi Zsigmond színésszel, akihez feleségül ment, s együtt szerződtek 1807-ben Pestre, a Molnár-féle második m. színtársulathoz. Ezután vidéki színpadokon szerepelt; majd férjével együtt visszatért Kolozsvárra. 1827 után visszavonult a színpadtól. Színműfordításai maradtak fenn: Federici-Weissenthurm: Totila, a gótok királya (Pest, 1812); Schikaneder: A leégett ház (Buda, 1833); Baurnfeld: Vallomások (Buda, 1835). – Irod. Karacs Teréz: A régi magyar színészetről (Arad, 1888); Balogh István: Egy agg magyar színész életéből (Makó, 1927).