Kezdőlap

Lénárd Jenő (Krefeld, 1878. máj. 2.Bécs, 1924. dec. 2.): a buddhizmus kutatója. A bp.-i egy.-en bölcsésztudományi doktorátust nyert. 1918-ban Györffy István és László Gábor társaságában Kisázsiában vezetett expedíciót, amelynek célja többek között É-Anatólia és Samsun vidékének néprajzi, antropológiai és földtani feltárása volt. Az expedíció eredményes befejezését megakadályozta az, hogy az antanthatalmakkal fegyverszünetet kötő török kormány az angolok kívánságára internálta a konstantinápolyi m. kolóniát. ~ szabadkőműves kapcsolatai révén sikerült biztosítani az internáltak hazatérését. 1919 – 20-ban Fiuméban az Atlantica Hajózási Társaság képviselője volt, 1921-ben Bécsbe költözött. A buddhista tanokkal foglalkozó munkája a buddhizmusnak első teljes magyar filozófiai és történeti szintézise. – F. m. Dhammó. Bevezetés a Buddha tanába (I., Bp., 1911. II., Bp., 1913). – Irod. Felvinczy Takács Zoltán: Dhammó. L. J. könyve (Nyugat, 1914); Györffy István: A L -féle kisázsiai expedíció (Kőrösi Csoma-Archivum, 1921. I.).