Kezdőlap

Lencsés Antal József (Rum, 1797Buda, 184? ): gazdasági és természettudományi író, a Georgikon tanára. 1820-ban végzett a keszthelyi Georgikonban, majd ugyanott másodtanár, 1822 – 23-ban a gazdaságtani tárgyak tanára volt. 1823 végén Pestre került, ahol különféle tárgyú könyveket adott ki. 1834-től ismét a Georgikonban tanította a gazdaságtani tárgyakat. 1836-ban elbocsátották, Budára került, ahol írásúból nehéz körülmények között élt, szegénységben halt meg. 1829-től Lánghy Istvánnal együtt szerk. a hetenként kétszer megjelenő A természeti, gazdasági és mesterségi ésmeretek tára…c. hírlapot. Kéziratban maradt munkáit és Horvát Istvánhoz írt leveleit az OSZK őrzi. – F. m. Aranybánya, vagy a tapasztalt tanácsadó… (O. Wigand után, I – II., Pest, 1829); Magyarország szőlőmíveléséről való vizsgálódások… (Pest, 1831); A tisztelkedés mestersége… (Pest, 1832); Házassági grammatika, vagy asszonyokkal való szerencsés élet mestersége… (Pest, 1832); Dissertatio de lue bovilla (Pestini, 1838); A kis selyem dalnok, átmutatás a kanári veréb tenyésztésére …. (Pest, 1838). – Irod. Deininger Imre: A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet Évkönyve (Keszthely, 1885); Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon, 1797 – 1848 (Bp., 1967).