Kezdőlap

Lengyel Aurél (Székesfehérvár, 1879. máj. 9.Bp., 193? ): bíró, ügyvéd, jogi író. Jogi tanulmányainak elvégzése után bírósági szolgálatot teljesített, 1913 – 20 között az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán működött, számos törvénytervezet előkészítésében vett részt. A Jogtudományi Közlöny c. folyóirat mellékleteként megjelenő Büntetőjogi Döntvénytár c. időszakos bírósági határozatgyűjtemény egyik szerk.- je. Több rövidebb tanulmányt írt a fiatalkorúak bűnözéséről, valamint külföldi büntetőjogi intézményekről. – F. m. A bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. tv. (Bp., 1909); A büntetőtörvény különös részének reformja (Bp., 1914).