Kezdőlap

Lévai Oszkár (Jászberény, 1890. jan. 1.Bp., 1920. szept. 9.): politikus. Gimn. tanulmányait Jászberényben végezte. Az SZDP tagja, az Általános Munkásbiztosító Pénztár alkalmazottja volt. Végigküzdötte az I. világháborút. 1918-ban a Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára lett. 1919-ben belépett a KMP- be, nagy hatású szónok és agitátor volt. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben politikai megbízottként működött. Cegléd, majd Kiskőrös vörösőr-parancsnoka. Részt vett a devecseri ellenforradalmi felkelés leverésében. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált és onnan 1920 nyarán illegális pártmunkára a párt Mo.-ra küldte, ekkor elfogták, sokáig kínozták, majd halálra ítélték és kivégezték. – Irod. Katz Lipót: L. O. (Proletár, 1920. szept. 23.); Hogyan halt mártírhalált L. O. (Proletár, 1920. okt. 7.); L. O. búcsúlevelei (Párttört. Közl., 1956. 2. sz.).