Kezdőlap

Lévay Ede (Nagyvárad, 1864. ápr. 18.Bp., 1928. dec. 30.): tanár, matematikus. Bölcsészdoktori és tanári oklevelét a kolozsvári tudományegy.-en szerezte meg. Szegeden, Nyitrán, Pozsonyban, majd Bp.-en volt gimn. tanár, 1914-től a bp.-i V. ker. főreálisk. ig.-ja. Több középiskolai tankönyv, matematikai és fizikai értekezés szerzője. – F. m. Az elektromosság Faraday-Maxwell féle elméletének vázlata (Pozsony, 1897); Csillagászati és fizikai földrajz (Bp., 1913); Algebra (Bp. 1913); A differenciál és integrálszámítás elemei (Bp., 1913); Fizika (Bp., 1914).