Kezdőlap

Lévay Henrik, báró (Jankovác, 1826. ápr. 16.Bp., 1901. dec. 16.): biztosításügyi szakértő, több biztosítóintézet alapítója. Tanulmányai után Szegeden kereskedelmi alkalmazott. Részt vett a szabadságharcban, majd a Riunione Adriatica biztosítótársaság pesti vezérügynökségén dolgozott. 1857-ben részt vett az Első Magy. Általános Biztosító Társaság alapításában, 1883-ban annak vezérig.-ja lett. 1861-ben megalapította az Első Magyar Viszontbiztosítót és a Pannonia Magyar Viszontbiztosító Intézetet, 1882-ben a Bécsi Élet- és Járadékbiztosító Intézetet, 1886-ban a főrendiház tagja lett. 1897-ben bárói rangot kapott. – F. m. Néhány szó közgazdasági bajaink orvoslásáról (Bp., 1895); Vélemény a mezőgazdasági hitelintézet létesítésének módjáról (Bp., 1895). – Irod. Pompéry János: Az Első Magy. Általános Biztosító Társ. fennállásának negyedszázados évfordulóján (Bp., 1883).