Kezdőlap

Lähne Frigyes (Osterfeld, Poroszo., 1822. márc. 18.Sopron, 1881. dec. 9.): pedagógus. Tanulmányait a weissenfeldi pedagógiumban végezte. 1845-ben tanárnak hívták meg Felsőlövőre. Tervbe vette, hogy Mo.-on bentlakással egybekötött egységes középiskolát alapít, de mivel magyarul nem tudott, nevelői állást vállalt Debrecenben. 1848-ban honvéd lett. 1853-tól Sopronban reálisk. ig. Egyidejűleg megindította internátusát is, amely utóbb nyilvánossági jogot kapott. A reálisk. igazgatásáról lemondva teljesen intézete irányítására és fejlesztésére fordította minden idejét, amely eredetileg az elemi isk. négy és a gimn. hat osztályából állott. Mint pedagógiai szakíró is működött.