Kezdőlap

Liebbald Gyula Tamás (Morvao. ?Dombóvár, 1846. aug. 3.): orvos, bölcsészdoktor. 1806-ban a keszthelyi Georgikonban az állatgyógyászat tanára volt. Természethistóriát, technológiát és kémiát is előadott, emellett a lovászisk.-ban és a líceumban is tanított. 1818-ban Magyaróvárra költözött, ahová az akkor létesült ak. tanárául hívták meg. 1819-ben újból visszatért a Georgikonba, ahol 1825-ig működött. Élete végén az Esterházy-hitbizomány ozorai uradalmának főállatorvosa volt. Szakirodalmi tevékenységet is folytatott. – F. m. Über die zweckmässeste Methode, die Schafe von den Blättern zu sichern (Wien, 1817); Ratio studiorum in thevretico – practico scientiarum et artium ruralium… (Wien, 1824). – Irod. Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon (Bp., 1967).