Kezdőlap

Lilien József, báró (Szászo. 1753? , 1828): osztrák tábornok, magyar indigéna, nagybirtokos. Br. Eötvös József anyai nagyapja. 1795-ben vette át apósától, Szapáry Péter gróftól a Fejér vm.-i ercsi uradalmat, s azt a mo.-i viszonyokhoz képest korszerű mintabirtokká fejlesztette. Ennek mintájára szerveztette meg József nádor az alcsúti uradalmat. Brunszvik József gróf az ő útmutatása alapján modernizálta martonvásári birtokának gazdálkodását. 1805-ben kapott honfiúsítást. A tőkés mezőgazdálkodás egyik úttörője volt. – Irod. Galgóczy Károly: Az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület (OMGE) emlékkönyve (I. Bp., 1879); Károly János: Fejér vm. története (I. Székesfehérvár, 1896); Mérei Gyula: Mezőgazdaság és agrártársadalom Mo.-on 1790 – 1848 (Bp., 1948).