Kezdőlap

Lindner Ernő (Késmárk, 1826. dec. 27.Bp., 1902. szept. 25.): könyvtáros, műfordító. Debrecenben jogi, Bécsben orvosi tanulmányokat folytatott, majd Eperjesen volt jurátus. Eperjesen, Késmárkon, majd 1859-ben ismét Eperjesen tanított. 1862 – 64 közt a bécsi ev. reálisk. tanára volt. 1867-től az MTA könyvtárában tiszt, 1875-től alkönyvtárnok. Főleg Petőfit fordította. Foglalkozott népköltészeti emlékek gyűjtésével, germanisztikával. Költeményeket is írt szepesi német tájszólásban.