Kezdőlap

Linek Lajos (Gyönk, 1859. nov. 17.Cleveland, USA, 1941. aug.): festő és grafikus. Mintarajzisk. tanulmányai után illusztrációkkal, női portrékkal szerepelt. Társadalomkritikai élű karikatúrákat rajzolt a Borsszem Jankó, Kakas Márton és Mátyás Deák c. élclapokba, 1907-ben Bp.-en, 1908-ban Aradon, Nagyváradon és Temesvárott rendezett gyűjteményes kiállítást. 1910-ben kivándorolt az USA-ba, ahol főleg portréfestészettel foglalkozott. Grafikai művei az MNG-ben és a Legújabbkori Történeti Múz.-ban vannak. – Irod. L. L. (Új Idők, 1897); Lyka Károly: L. a Szalonban (Új Idők, 1907); Meghalt L. L. (1941).