Kezdőlap

Lipka István (Újpest, 1899. máj. 9.Bp., 1990. szept. 24.): mérnök, a műszaki tudományok doktora (1976). 1917-ben érettségizett. A bp.-i tudományegy. bölcsészeti karának matematika-fizika szakán folytatta tanulmányait, ezzel párhuzamosan a bp.-i műegy.-en rk. hallgató volt. 1923-ban matematikából, elméleti és kísérleti fizikából doktorált, és középisk. tanári oklevelet szerzett. 1923-1926 között a várpalotai gimn.-ban tanított. 1926-tól a szegedi tudományegy. geometriai tanszékén tanársegéd, 1929-ben egy szemeszteren ösztöndíjas a hamburgi egy.-en, 1933-ban a szegedi egy.-en magántanár, 1942-től intézeti tanár a szegedi egy. geometriai tanszékén, 1946-ban nyugdíjazták. 1948-ban mint statisztikus a Csepel Műveknél helyezkedett el, majd a szerszámgépgyárban lett gyártmánytervező. A fogaskerekekre vonatkozó tanulmányait az MTA is jelentékenyen támogatta. 1954-ben a Szerszámgép Fejlesztési Intézetbe került Halásztelekre. 33 – nemzetközileg is elismert – dolgozata jelent meg a matematika tárgyköréből, 42 a műszaki gépészeti tárgykörből, főleg a szerszámgépipari feladatok megoldására vonatkozóan.