Kezdőlap

Lippai Balázs (?? , 1605. jan.): hajdúkapitány. Cigány családból származott, katonai pályafutását Lippa várában kezdte közlegényként. 1604. okt. 14-én már mint hajdúkapitány az elsők között csatlakozott Bocskaihoz. Féktelen, de vitéz ember volt, a szabadságharc kezdeti szakaszának hadműveleteiben vezető szerepet játszott. Valószínűleg túlságos előtérbe nyomulása volt az oka, hogy Bastával való titkos levelezés ürügyén – a nemesi vezetés megszilárdulásakor – Bocskai kivégeztette.