Kezdőlap

Listi János, Liszt, Listhi, Listius (Nagyszeben, ?Prága, 1577. márc. 5.): püspök. 1552-ig Izabella kir.-né udvarában szolgált. Amikor a kir.-né Erdélyt átengedte I. Ferdinándnak, Oláh Miklós esztergomi érsek udvarába került. 1553-ban a bécsi udvari kancellária titkára lett. 1555-ben feleségül vette Oláh Miklós unokahúgát. Feleségének halála után a papi pályára lépett. 1568-ban veszprémi püspök és mo.-i alkancellár, 1573-ban győri püspök és főkancellár lett. Ő volt az első, aki 1569-ben magyar nyelven szónokolt mint kancellár az ogy.-en Miksa kir. előtt. Latin munkái közül ránk maradt beszámolója II. Miksa koronázásáról és néhány észrevétele Bonfini művére, amelyet Zsámboky Jánostól kapott. – F. m. Commentariolus de coronatione Maximiliani II. (Kiadta Bél Mátyás, Adparatus, Pozsony, 1735); Adnotationes. . . (Kiadta Kovachich Márton György, Scriptores… minores. I. Buda, 1798).