Kezdőlap

Lisznyai Kovács Pál (Lisznyó, 1630. jan. 4.Debrecen, 1695): főiskolai tanár, krónikaíró. 1663-tól Sárospatakon, 1671-ben a groningeni és leideni egy.-en tanult. 1679-től a debreceni kollégium tanáraként földrajzot, történelmet, később teológiát és logikát adott elő. Latin verseket és történeti műveket is írt, főleg a hunok és magyarok középkori históriájával foglalkozott. – F. m. Professionum Scholasticarum (pars I, II, III., Debrecini, 1683 – 1690); Magyarok Cronicaja … (Debrecini, 1692); Origo Gentium Debrecini, 1693). – Irod. Dóczi Imre: A gimnázium története (A debreczeni ev. ref. Gynm. ért.-je 1894 – 95).