Kezdőlap

Litschauer Lajos (Nagyág, 1858. ápr. 13.Bp., 1937. máj. 31.): bányamérnök, jogász, szakíró, ~ Lajos (1815 – 1885) fia. Mérnöki tanulmányait a selmecbányai ak.-n, jogi tanulmányait a nagyváradi jogak.-n végezte 1882-ben. 1880-ban állami szolgálatba lépett. 1887-ben a selmecbányai bányaisk. tanára, 1894-ben tanári alkalmazása megtartása mellett bányafőmérnök. 1910-ben bányatanácsos. 1911-től a pénzügymin. bányászati osztályán teljesített szolgálatot. Széles körű szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Értekezései a Bányászati és Kohászati Lapokban, osztrák és német szakfolyóiratokban jelentek meg; 1894-től kisebb megszakításokkal haláláig a Bányászati és Kohászati Lapok szerk.-je volt. – F. m. Magyar bányajog kérdésekben és feleletekben (Selmecbánya, 1881); Általános bányatörvény a reá vonatkozó rendeletekkel (Selmecbánya, 1886); A magyar viszonyokat teljesen felölelő magyar bányamíveléstan (Selmecbánya, 1890 – 94); A fémes ásványok telepeinek ércesedés viszonyai (Selmecbánya, 1891); Ásványtan (Selmecbánya, 1898); Földtan (Selmecbánya, 1898); Kőzettan és őslénytan (Selmecbánya, 1899); Telep ismeret (Selmecbánya, 1899); Mélyfúrás… (Selmecbánya, 1899); Középítéstan (Selmecbánya, 1909).