Kezdőlap

Lobkowitz, Wenzel Franz Eusebius, herceg (? , 1609. jan. 30.? , 1677. ápr. 22.): csehországi nagybirtokos, császári titkos tanácsos és miniszter. 1647-ben tábornagy, a bécsi Haditanács másodelnöke; majd 1652- től elnöke. 1664-től I. Lipót főudvarmestere, 1669-től belső titkos tanácsosa s a birodalom politikájának 1674. okt. 17-i bukásáig tulajdonképpen irányítója. Az egységes, abszolutisztikusan kormányzott kat. összmonarchia megvalósítása érdekében minden eszközzel a protestantizmus kiirtására és a m. rendi törekvések meggátolására törekedett. A Wesselényi-összeesküvés után ő tanácsolta Lipótnak a m. alkotmány felfüggesztését és a vértörvényszékek felállítását. – Irod. A. Wolf: Fürst W. L. (Bécs, 1869 )