Kezdőlap

Loczka József (Németpróna, 1855. márc. 14.Bp., 1912. márc. 8.): ásványkémikus. A bp.-i tudományegy.-en főleg kémiát, azonkívül matematikát és fizikát hallgatott. A középisk. tanári oklevél megszerzése után Bécsben tanult tovább. 1882-től haláláig mint vegyész az MNM-ben működött. Hazai és külföldi ásványokon kívül Krenner József Sándor által felfedezett számos új ásványt és sok régészeti tárgyat is elemzett. Több analitikai módszert tökéletesített és ásványok kémiai szerkezetének megállapításával is foglalkozott. Doelter bécsi egy.-i tanár Handbuch der Mineralchemie c. művének munkatársa volt. Számos tanulmánya és cikke a Földtani Közlönyben jelent meg.