Kezdőlap

Lodomér, Ladomér (?? , 1298. jan.): érsek. 1257-től 1260-ig veszprémi kanonok, 1264 – 66-ban István ifjabb kir. alkancellárja. 1268-tól 1279-ig váradi püspök. 1277-ben a Habsburg Rudolfhoz menő m. követség vezetője. 1279-től 1298-ig esztergomi érsek. Az egyház elsőbbségének és birtokainak szívós védelmezője volt. Kun Lászlóval uralma végén ellentétbe került, s a kunok ellen keresztes hadjáratot hirdetett. A kir. halála után III. András trónra lépését ~ tette lehetővé, s András lelkes híveként a pápai igényekkel is szembefordult. Közreműködött Árpád-házi Margit boldoggá avatási petében. – Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (I. Nagyvárad, 1883).