Kezdőlap

Loew Károly Frigyes, Lőw (Sopron, 1699. márc. 20.Sopron, 1741. nov. 4.): botanikus, orvos. A botanizáló Windisch János pozsonyi orvosnál kezdte meg tanulmányait. 1717-től a jénai egy.-en tanult, 1721-ben itt lett orvosdoktor. Rövid soproni tartózkodás után 1722-től Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot 16 éven át, nagy hírnévre téve szert. Botanikai munkáját csak Sopronba visszatérve (1738) tudta teljes erővel folytatni. A m. flórakutatás elhanyagoltságát látva, levélben fordult pályatársaihoz (Epistola ad celeberrimos omnium regionum botanicos…Semp roni, 1739) a „Flora Pannonica” megyénkénti megírása érdekében. A tervezett műből csak ~nak a két Deccarddal közösen írt Flora Pannonica seu Semproniensis-e készült el (kéziratban maradt), amely a leírt fajok bőségével (1098 növény nevét sorolja fel), tudományos színvonalával kiemelkedik korának botanikus művei közül. Munkásságáért az Academia Carolino-Leopoldina alelnökévé, a berlini Tudományos Ak. tagjává választotta. – Irod. Gombocz Endre: Az első magyar növényenumeráció (Növénytani Közl: 1903); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953).