Kezdőlap

Lomniczy Dezső (Balf, 1918. ápr. 6.Bp., 1972. nov. 25.): fémkohómérnök. Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. soproni bánya- és kohómérnöki karán szerezte (1943). Mérnöki munkáját Nagybányán kezdte 1943-ban az Áll. Ércbányászat arany-, ezüst-, ólom- és rézkohó üzemeiben. A II. világháborúban teljesített frontszolgálat és hadifogság után 1946-tól az akkor Sopronban működő Bánya- és Kohóipari Középisk-ban tanított. Innen a Magy. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárakhoz (MÁVAG) került Diósgyőrbe, ahol üzemmérnök, majd a Kohászati Iroda vezetője volt. 1949-től haláláig az alumíniumiparban dolgozott, az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohóban műszaki ig.-ként, majd 1956-tól a Székesfehérvári Könnyűfémmű beruházásait irányította. 1964-tól a Nehézipari Min. Beruházási Főosztályán az egész alumíniumipar fejlesztésével foglalkozott. Egy évet töltött Töröko.-ban, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetének Iparfejlesztési Szervezete (ENSZ UNIDO) megbízásából tanácsadóként az ottani alumíniumipar kiépítését irányította. Az Orsz. Bányászati és Kohászati Egyesületben évtizedeken át jelentős szervezőmunkát végzett, először az ajkai csoport titkára, majd az egyesület főtitkára volt (1969–72).