Kezdőlap

Londesz Elek (Debrecen, 1868. dec. 13.Bp., 1934, febr. 12.): író, újságíró. Előbb szülővárosában, azután Aradon, végül Bp.-en újságíró. 1898-tól a Pesti Napló londoni és párizsi levelezője, visszatérve Angliából, belső munkatársa. Lefordította Firduszi Sahnáméjának egyes részleteit perzsából, valamint angolból Marlowe Doktor Faustusát. A Petőfi Társaság tagja volt. Verseiből a Végh György összeállításában megjelent Századvégi költők (Bp., 1959) c. antológia is közölt. – F. m. Képeskönyv (karcolatok, Debrecen, 1893); A könyv és egyéb történetek (Debrecen, 1906); Tündérországban (mesék, Bp., 1917); A zöld kabát (komédia, Bp., 1918); A mennyei koldusasszony (versek, Bp., 1929). – Irod. Bodó Béla: L. E. (Pesti Napló, 1934. 34. sz.); Gulyás Pál: L. E. (Elhunytak, Irod. tört. 1934). – Szi. Bodó Béla: Lapzárta után, Egy szerkesztőség regénye (Bp., 1963.).