Kezdőlap

Lónyay Ferenc (Pazony, 1861. jan. 8.Bp., 1945. ápr. 11.): jogász, borászati szakember. 1882-ben a bp.-i tudományegy.-en az államtudományok doktorává avatták. A Földművelésügyi Min. Borászati Kormánybiztosságán 1883-ban lépett szolgálatba. 1900-ban átvette a borászati osztály, 1910-ben a szőlészeti és borászati főosztály vezetését. 1918. jún.-ban min. tanácsosként nyugalomba vonult. Jelentős tevékenységet fejtett ki a magyar szőlőrekonstrukció terén. Ő alkotta meg az 1893. évi bortörvényt. Az állami közpincék létrehozását célzó tevékenysége az I. világháború miatt eredménytelen maradt. Nyugdíjazása után a Borvizsgáló Szakértő Bizottság elnöke. – F. m. Jelentés a filloxeraügy tanulmányozásáról Franciaországban (Bp., 1889); A mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló tőrvény magyarázata (Bp., 1893); La viticulture en Hongrie (Bp., 1900); Szőlészeti és borászati közigazgatás (Bp., 1913); Mire ügyeljünk a szőlővesszők és a szőlőoltványok beszerzésénél? (Bp., 1937). – Irod. Drucker Jenő: Dr. L. F. nyugalomban (Borászati L. 1918.).