Kezdőlap

Lónyay Zsigmond, báró (? , 1593? , 1653. máj. 7.): nagybirtokos nemes, diplomata. 1626-ban Bethlen Gábor követe és béketárgyalási megbízottja a császárnál, majd 1644 – 45-ben I. Rákóczi György követe Eszterházy Miklós nádornál. Nagy része volt a pozsonyi és a linzi béke megkötésében. 1627-ben Kraszna, 1648-ban Bereg vm. főispánja. 1649-ben nádorjelölt volt. 1627-ben II. Ferdinándtól bárói rangot kapott.