Kezdőlap

Lorántffy Zsuzsanna (? , 1600 körülSárospatak, 1660. ápr. 18.): zempléni nagybirtokos család sarja, 1616-tól I. Rákóczi György felesége. Sárospatak az ő hozományaként került a Rákócziak birtokába. Férje oldalán tevékenyen részt vett a családi birtokok kormányzásában, majd a Habsburg-ellenes hadjáratok idején a katonafogadásokban és csapatszervezésekben is. Kitűnő gazda és kertész, nagy pártfogója a kálvinista egyházi és isk. intézményeknek. A pataki kollégium sorsa különösen szívügye volt. Férje halála után, 1648-ban Erdélyből Sárospatakra költözött, erre az időre esik a kollégium virágkora. Hazai és külföldi neves professzorokat (1650-ben Comeniust) hívott meg a kollégiumba, amelyet a ref. egyházi és pedagógiai megújulási törekvések központjává épített ki. Pártolta és segítette a puritánusokat, akik az orthodox egyházi irányzattal szemben a néptömegeknek az egyházi kormányzatba történő bevonását sürgették. Egyetlen vallásos tárgyú művében (Moses és a Prophaeták, 1641) kommentárokat közölt Bibliából vett idézetekhez. – Irod. Szilágyi Sándor: L. Zs. (Bp., 1872); Hegyaljai Kiss Géza: L. Zs. I. Rákóczi Györgyné fejedelemasszony (Tahitótfalu, 1924); Zichy István: L. Zs. állítólagos arcképe (Bp., 1942); Makkai László: Egy magyar nő a XVII. sz.-ban (Élet és Tudomány, 1961. 19. sz.).