Kezdőlap

Lósárdy Zsuzsanna (Sátoraljaújhely, 1681Töröko., ? ): költőnő. A Rákóczi-szabadságharc idején bátyját, a fejedelem zászlótartóját követte, a sebesülteket ápolta s dalaival lelkesítette a kurucokat. Rákóczi fejedelemmé választására írt ódáját (Erdélyi Rendekhez) több ezer példányban terjesztették. 1705. nov. 11-én Zsibó mellett fogságba esett, bebörtönözték, költeményei miatt felségsértési perbe fogták és halálra ítélték. Kivégzése előtt megszökött és 1706. máj.-ban Töröko.-ba menekült. Szökése előtt Buday nevű pártfogójához írt levele fennmaradt. Valószínűleg az ő szerzeménye a Kazinczy Ferenc kézírásában fennmaradt Rákóczynak tábori éneke c. költemény. – Irod. Zilahy Károly: Hölgyek lantja (Pest, 1865); Esze Tamás: A kuruc költészet problémái (Irod. tört. 1951).