Kezdőlap

Losonci László (?? , 1395. febr. 9. – nov. 5. között): bán. A Tomaj nemzetséghez tartozó ~ család tagja, apja ~ István. 1386-ban besztercei várnagy, temesi ispán, 1387 – 88-ban szörényi, 1387 – 89-ben szlavón, 1387-ben horvát, 1390-től 1392-ig macsói bán. Testvérével, Istvánnal együtt töltötte be tisztségeit. Kis Károly udvari vitéze volt, de közreműködött a kir: nő kiszabadítása érdekében vezetett hadjáratban is, sőt a Garai-párt tagjaként 1387-ben Horváto., Dalmácia á Szlavónia főkapitányaként működött. 1388-ban a Tvartko által elfoglalt Dalmácia visszafoglalására irányuló hadműveletei eredménytelenek maradtak.