Kezdőlap

Losonczy István (?Temesvár, 1552. júl. 27.): Temesvár kapitánya, nagybirtokos, főnemes. Előbb Szapolyai János kir. pártján állt, aztán Ferdinándhoz pártolt. 1542-ben Ferdinánd seregében részt vett Pest sikertelen ostromában. 1547-ben Nógrád vm. főispánja lett. 1551-ben részt vett az erdélyi hadjáratban. Ugyanebben az évben temesi főispán és Temesvár kapitánya. 1552-ben egyhónapi török ostrom után, főleg a német és spanyol zsoldosok követelésére, a várat feladta Ahmed pasának. Az elvonuláskor a törökök a várbeli őrségre rátámadtak, sebesülten fogságba esett, a pasa lefejeztette.