Kezdőlap

Lósy Imre, Loosy (? , 1580 körülNagyszombat, 1642. nov. 7.): esztergomi érsek. Protestáns szülőktől származott. Áttérve a kat. vallásra, 1599 végétől Rómában tanult, ott szentelték pappá. 1606-tól Mo.-on lelkipásztor, nyitrai, 1607-től pozsonyi, 1611-től esztergomi kanonok és nyitrai főesperes. 1623-tól csanádi, 1625-től nagyváradi választott, 1633-tól egri püspök. 1637. ápr.-tól, Pázmány Péter halála után, kinek 16 éven át helynöke volt, esztergomi érsek. 1642-ben Pozsonyban papnevelőt alapított. A nagyszombati egy.-en a jogi kar felállítására jelentős összeget hagyományozott. – Irod. Pauler Tivadar: A bp.-i M. K. Tudományegyetem története (I., Bp., 1880); Illésy János: L. I. beiktatása az egri püspökségbe (Századok, 1900).