Kezdőlap

Lotter Tamás (18. sz.): egri asztalosmester. Életéről nincs adatunk. Fennmaradt műve az egri Érseki Lyceum könyvtártermének tölgyfából faragott és részben aranyozott, monumentálisan tagolt, polcos állványzata, faburkolata, karzata és szupraportái. A terveket Fellner Jakab, a Lyceum építője készítette, 1778-tól 1780-ig dolgozott rajta. A reliefeket és ékítményeket Halblechner Vencel szobrász mintázta és faragta. ~ készítette 1775-ben az egerbaktai templom padjait is. – Irod. Szmrecsányi Miklós: Eger művészetéről (Bp., 1937); Genthon István: Az egri lyceum (Bp., 1955).