Kezdőlap

Lovassy Andor (Nagyszalonta, 1860. febr. 6.Kisszántó, 1924. máj. 2.): újságíró. Jogi tanulmányai közben már a nagyváradi Szabadság munkatársa. 1891 – 92-ben Nagyváradon Bagoly címmel élclapot szerk., amelynek legnagyobb részét maga írta és rajzolta is. Mikszáth Országos Hírlapjának a munkatársaként rövid ideig Bp.-en működött, azután Torda-Aranyos vm. főjegyzője, később alispánja. 1912-ben ellentétbe került a vm. főispánjával, ekkor nyugdíjaztatta magát, s főként a nagyváradi lapokba írt. 1920- tól Kisszántón élt, de rendszeres munkatársa maradt a Nagyvárad c. lapnak.