Kezdőlap

Lovassy László (Nagyszalonta, 1815. máj. 8.Nagyszalonta, 1892. jan. 6.): jogász, az országgyűlési ifjak egyik vezetője. Debrecenben, Késmárkon és Nagyváradon végzett jogot. 1834-ben többekkel megalakította Pozsonyban a Társalkodási Egyletet, ennek elnökeként üdvözölte Pesten 1836-ban Wesselényi Miklóst, a reformeszmék jeles képviselőjét, a mellette rendezett rokonszenvtüntetésen. Az Egyletbe befurakodott rendőrspicli segítségével 1836. máj. 2-án több társával együtt letartóztatták; 10 évi várfogságra ítélték és Spielbergbe szállították. A börtönben elméje elborult, 1840. máj. 12-én az ogy. közbenjárására kegyelmet kapott. – Irod. Rédei József: Magyar tragédia száz év előtt (Bp., 1938).