Kezdőlap

Lovassy Sándor (Abony, 1855. okt. 28.Keszthely, 1946. júl. 8.): ornitológus, faunakutató, tanár. Gazdasági tanulmányait a debreceni gazdasági tanintézetben, bölcsészeti tanulmányait a pesti egy.-en végezte. 1878-ban középisk. tanári oklevelet szerzett természetrajz-vegytan-földrajzból. 1884-ben doktorált. 1876 – 89-ben a Gömör vm.-i Nagyrőcén volt polgári isk. tanár. Közben tanulmányozta Gömör vm. és az Ecsedi-láp madárvilágát, 1889-ben a keszthelyi gazdasági ak. állat- és növénytantanára lett és a Balaton madárvilágát tanulmányozta. 1916-tól 1921- ig (nyugdíjazásáig) az ak. ig.-ja volt. 1894- től tagja volt az Ornitológiai Központnak. Elnöke volt a Balatoni Múz. Egyesületnek. Nagy munkásságot fejtett ki a madártan és a gazdasági állattan terén: Irodalmi működése elméleti és gyakorlati szempontból is jelentős. Több utazása alkalmával tanulmányozta Ausztria és Németo. gazdasági közép- és főiskoláit. Lótusz és más trópusi és szubtrópusi növények honosításával eredményesen foglalkozott Hévízen. Sokat tevékenykedett a Balatoni Múz. keszthelyi palotájáért, a Balatoni Múz. Egyesület létrehozásáért, amelynek elnöke volt. – F. m. A keszthelyi Hévíz tündérrózsái (Bp., 1908); Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik (Bp., 1927); Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállása utolsó évtizedében (Bp., 1931). – Irod. Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei (Magyaróvár, 1897); Náray Andor: L. S. (Köztelek, 1921); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp-. 1953).