Kezdőlap

Lovik Károly (Bp., 1874. márc. 9.Bp., 1915. ápr. 19.): író, újságíró. Bp.-en és Kolozsvárott jogot hallgatott. Közben már 1893-tól az újságírói pályán működött, előbb mint a Magyar Hírlap, majd mint a Pesti Napló, Az Újság, végül a Pester Lloyd munkatársa. Mint író a századforduló realista novellairodalmának kiváló művelője volt. Szerk. a Vadász és Versenylap c. folyóiratot. 1899-ben feleségül vette Somló Emma színésznőt. – F. m. Leveles láda (elb., Bp., 1901); Doktor Pogány (r., Bp., 1902); A leányvári boszorkány (r., Bp., 1904); A kertelő agár (r., Bp., 1907); Az arany polgár (r., Bp., 1908); Vándormadár (r.; Bp., 1909); A préda (Bp., 1911); Egy barátságos ház történet (r., Bp., 1911); Egy elkésett lovag (regényes feljegyzések, Bp., 1915); Aranykéz (elb., Bp., 1918); A néma bűn (elb., válogatta és a bev. írta Illés Endre, Bp., 1956). – Irod. Schöpflin Aladár: L. K. (Nyugat, 1914. I.); L. K. önéletrajza (Nyugat, 1915. I.) Illés Endre: A lefegyverzett író (Csillag, 1956. 7. sz.); Rónay György: L. K. (Irod. tört., 1958. 1. sz.)