Kezdőlap

Löbl Dezső, Landy (Bp., 1908. jún. 13.São Paulo, 1990. ápr. 3.): könyvkiadó, könyvkereskedő, szerkesztő, ~ Ödön fivére. A bécsi grafikai isk.-ban tanult. 1936-ban bátyjával megalapította az Officina Könyvkiadót. A kiadó államosítása után elhagyta az országot. 1956-ig Bécsben élt. 1956 dec.-ében kivándorolt Brazíliába, ahol mint könyvkereskedő a m. kulturális értékek kiemelkedő terjesztője lett. Brazíliai szerk.-je, cikkírója volt a dél-amerikai Magyar Hírlapnak. Cikkei jelentek meg a párizsi Irodalmi Újságban, a chicagói Szivárványban is. – M. A Löbl-nyomda hatvan éve (Bp., 1936); Budapest pusztulása (a képanyagot összeállította, a kísérő szöveget írta, Bp., 1946); Magyarország tegnap és ma (összeállítás, Löbl Ödönnel, Bp., 1948); La Hongrie en image (Lontay Lászlóval, angolul, oroszul is, Bp., 1948).