Kezdőlap

Lőcsei Pál (? , 1455 k.Lőcse, 1530 k.): szobrász. Életéről, származásáról keveset tudunk. Német írók Veit Stoss tanítványának tartják, újabb kutatások szerint azonban inkább tanulótársa volt, kivel valószínűleg Krakkóban együtt is dolgozott. Lőcsén működött. Műhelye szinte elárasztotta a Szepességet és a környező vm.-ket plasztikus, kitűnően jellemzett figurális alkotásokkal, 1515-ben a lőcsei Krisztus Teste Testvérület elöljárója, 1525-ben a Városi Tanács tagja. ~ a mo.-i késő gótikus faszobrászat egyik legjelesebb művelője volt. – R m. Szent Borbála-oltár (1500 körül, Besztercebánya); Szent Jakab- templom főoltára (1508 – 17, Lőcse). – Irod. Divald Kornél: Magyarország csúcsíves szárnyasoltárai (II.; Bp., 1909 – 11); Divald Kornél: L. P, mester és köre (Magy. Műv. 1928); Homolka J. – J. Pastéka: Meister Paul von Leutschau (Prag, 1961).