Kezdőlap

Löherer Andor (Pest, 1846. febr. 14.Bp., 1925. jún. 30.): közgazdasági író. Gazdasági ak.-t végzett. 1871 – 72-ben gazdatiszti állást vállalt. 1872 – 82 között Zemplén vm.-ben önállóan gazdálkodott. 1881 – 83-ban a Bodrogközi Tiszaszabályozási Társulat ig.-ja. 1891-ben Bp.-en a Magyar Föld c. közgazdasági lapot szerk. 1894 – 99-ben az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) könyvkiadó vállalatának szerk.-je. Munkáiban a mezőgazdasági többtermelés és a gazdasági válság kérdésével foglalkozott, élesen állást foglalt a szegényparasztság századvégi megmozdulásai ellen. – F. m. Magyar Országos Nemzeti Szövetség javaslata a mezőgazdasági munkásügy rendezésére és a forradalmi, a személy- és vagyonbiztonságot fenyegető szocializmus meggátlására (Bp., 1897); Zebegény hontmegyei község parasztgazdáinak monográfiája (Bp., 1899); A II. Königgrätz. A német vámszerződés bírálata (Bp., 1905); Az amerikai kivándorlás és visszavándorlás (Bp., 1908); Magyarország többtermelése Európa életkérdése (Bp., 1922).