Kezdőlap

Lönhart Ferenc (Nagyág, 1819. okt. 3.Gyulafehérvár, 1897. jún. 8.): r. k. püspök, író. Tanult Kolozsvárt, Gyulafehérvárt, Bécsben. 1844-től pappá szentelve a gyulafehérvári püspöki irodában dolgozott, 1854-től irodaig., 1858-ban kanonok, 1864-ben kolozsvári plébános és egyházi tanfelügyelő, 1874-ben nagyprépost, 1878-ban c. püspök, 1882-től erdélyi r. k. püspök volt. Sokat tett Erdély közművelődési és közoktatási állapotainak javításáért. Támogatásával kezdték el a püspöki székesegyház restaurálását. – F. m. A keresztény hittan elemi vázlata (németből ford. Bardócz Jánossal, Kolozsvár, 1846); Olaszúti jegyzetek (Gyulafehérvári Füz. 1861). – Irod. Kóródy Péter: L. F. (Erdélyi katolikus nagyok, Kolozsvár, 1941.)