Kezdőlap

Lőrinc Andor (Máramarossziget, 1908. máj. 16.Bp., 1980. máj. 15.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1965). 1932-ben a brünni Deutsche Technische Hochschulén szerzett diplomát. 1932-39 között a Magy. Textilfestőgyár Rt. mérnöke, majd főmérnöke. 1939-47-ben finn és svéd vegyigyárak, textilüzemek főmérnökeként, szakmai főtanácsadójaként dolgozott, előadott és tudományos kutatásokat folytatott a stockholmi Állatorvostudományi Egy.-en. 1948-50 között a HANIL Szintetikus Vegyitermékek Kft. főmérnöke, 1950-58-ban a Szerves Vegyipari Kutatóintézet, ill. a Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutatóintézet Kolorisztikai Osztályának tudományos osztályvezetője. 1959-ben vezetője lett a Szerves Vegyipari Kutatóintézetben ekkor megalakult Alkalmazott Kémiai és Kolorisztikai Kutató Laboratóriumnak, amely 1960-61-ben az Egyesült Vegyiművek gondozásában, majd újra a Szerves Vegyipari Kutatóintézet égisze alatt működött. Munkássága során nemzetközileg is elismert bázissá fejlesztette a laboratóriumot. Kiemelkedő eredménye, hogy Mo.-on ő dolgozta ki a komplex kolorisztikai kutatás módszerét. A színezékek, pigmentek és vegyi segédanyagok preparatív és alkalmazott kémiai, ill. kolorisztikai kutatásának összehangolása az ő érdeme. A kolorisztikai eredmények ismertetésére 1959-ben létrehozta a Kolorisztikai Értesítőt, amelynek haláláig főszerk.-je volt. Dolgozott a Textilipari Tudományos Egyesületben és a Magy. Elektrotechnikai Egyesületben működő m. színbizottságban, előadója volt a Mérnöki Továbbképző Intézetnek. Részt vett a Magy. Kémikusok Egyesülete (MKE) újjászervezésében (1952-72 között főtitkárh.), 1958-ban megalakította az MKE Kolorisztikai Szakosztályát, amelynek haláláig elnöke volt. Kiépítette a szakterület nemzetközi kapcsolatait, vezetésével évenként kolorisztikai szimpóziumokat szerveztek. Vezette a KGST Színezék Albizottság munkáját. Tudományos kutatásairól kétszáz közleményben és közel száz előadásban számolt be. Eredményeit a Than Károly-emlékéremmel (1963) ismerték el. – F. m. Kolorisztikai kérdések a színezékiparban (Bp., 1952, 1954); Elméleti és gyakorlati kérdések csáva és naftol színezéseknél (Bp., 1954); Antrakinon típusú csávaszínezékek tulajdonságainak vizsgálata (Bp., 1955); Textilipari színezékek (Péter Ferenccel, Bp., 1962); Textilipari vegyi segédanyagok (Erdélyi Lászlónéval, Bp., 1963); Textilipari kolorisztikai vizsgálatok (Bp., 1964). – Irod. L. A. (Magy. Kém. L., 1965. 20. sz.); M. K.: Dr. L. A. (Magy. Kém. L., 1980. 35. sz.); Dr. L. A. (Kolorisztikai Értesítő, 1980. 22. sz.).