Kezdőlap

Lőrinc, Kemény fia Lőrinc (?? , 1273 – 1280 között): nádor. 1243-ban Rasztiszlávval harcolt Halicsban és ott, valamint a Lajta menti csatában (1246. jún. 15.) és -az 1252-i osztrák hadjáratban kitüntette magát. 1257- től 1260-ig főlovászmester, 1260-tól 1267-ig országbíró, 1267-től 1270-ig nádor és somogyi ispán. IV. Béla hadvezéreként István ifjabb kir.-t Feketehalom várában ostrom alá vette, de az ostromlók egy kirohanása alkalmával foglyul ejtették. Később V. Istvánnal megbékélt (elkísérte Lengyelo: ba) és magas méltóságokat töltött be. 1270/72-ben szörényi bán és dobokai ispán, 1272- és 1273-ban nádor, 1272 – 73-ban soproni, 1273-ban baranyai ispán. István halála után Erzsébet kir.-né pártjához tartozott, amiért IV. László átmenetileg elkobozta birtokait. – Irod. Wertner Mór: Kemény fia L. nádor és utódai (Századok, 1892).