Kezdőlap

Lőw Tibor (Bp., 1873. dec. 27.Bp., 1944): ítélőtáblai tanácselnök, jogi író. Hazai és külföldi jogi tanulmányok után 1899-től bírósági szolgálatot teljesített. 1929 – 40 között bp.-i ítélőtáblai tanácselnök. Elsősorban kereskedelmi joggal foglalkozott, számos kommentárt is írt. Szerk. a Jogtudományi Közlöny c. folyóirat melléklapjaként megjelent Hiteljogi Döntvénytár c. időszakos döntvénygyűjteményt (1917 – 34). – A m. Das ungarische Handelsgesetz. G. A. XXXVII: 1875 (Bp., 1924); A korlátolt felelősségű társaság és a csendes társaság tőrvényének magyarázata (Bp., 1940). – Irod. Beck Salamon megemlékezése (Jogtud. Közl. 1946).