Kezdőlap

Lőw Tóbiás (Nagykanizsa, 1844. jún. 5.Bp., 1880. jún. 7.): jogász. Jogi tanulmányok után 1867-től az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán dolgozott, 1872 – 80-ban főügyészhelyettes. Mint jogi író elsősorban büntetőjoggal foglalkozott, fiatalabb korában politikai újságíróként is működött. A Magyar Igazságügy c. jogtudományi szaklap egyik alapítója és haláláig szerk.-je (1874 – 80). Munkatársa volt a Pesti Naplónak, Reformnak, Szegedi Híradónak, a Magyar Nyelvőrnek, Pester Lloydnak stb. Több jelentős mű fordítója: F. Mackeldey római jogi tankönyvét, R. Mohl államtudományi enciklopédiáját dolgozta át magyarra. Fő műve a büntetőtörvénykönyv (1878. évi V. tv.) anyaggyűjteményének sajtó alá rendezése. – F. m. A magyar bűntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről és teljes anyaggyűjteménye (I – II., Bp., 1880).