Kezdőlap

Lőwy Béla (? 1895Bp., 1919. jún. 24.): magántisztviselő. Az I. világháborúban tartalékos tiszt volt. Rangjáról lemondott s csatlakozott az antimilitarista mozgalomhoz. 1918. nov.-ben belépett a KMP-ba. Egyik szervezője lett a KMP katonabizottságának. 1919. febr.-ban a KMP vezetőivel együtt letartóztatták. A Tanácsköztársaság idején a Bp.-i Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács tagja, majd vöröskatona volt. A jún.-i ellenforradalmi lázadás napján a Ludovika Ak.-nál ludovikások lőtték agyon. – Irod. Svéd László: Utat tör az ifjú sereg. A forradalmi ifjúmunkásmozgalom kialakulása Magyarországon (Bp., 1962).