Kezdőlap

Lubomirska Helena, hercegnő (1718. sz.): Sieniawski Ádám gr., belzi palatinus felesége, II. Rákóczi Ferenc kedvese és pártfogója. A bécsújhelyi börtönből Lengyelo:-ba menekülő Rákóczi nála talált menedéket. Később ő közvetítette Rákóczi számára a Franciao.-ból és máshonnét érkező segélypénzeket és fegyverszállítmányokat. Egy ideig a francia követség lengyelo.-i ügynöke. Rákóczi lengyel kir. terveinek nem volt híve; a lengyel trónt ugyanis férjének szerette volna megszerezni.