Kezdőlap

Luby Margit (Nagyar, 1885. nov. 13.Bp., 1976. júl. 18.): néprajzkutató, tanár. Bp.-en tanítóképző intézeti tanári oklevelet szerzett (1919). A bp.-i Erzsébet Nőiskola polgári iskolai tanárképző gyakorló iskolájának tanára (1923–28), kereskedelmi isk. tanügyi igazgatóságnak munkatársa, ig.-ja (1928–43). Elsősorban szülőföldje, Szatmár falvaiban végzett néprajzi kutatásokat. Az anyagi kultúra és a folklór számos területe érdekelte. Foglalkozott a pásztorélettel különböző népi iparokkal, ünnepi szokásokkal, néphittel, a paraszti történeti tudattal és ismerettel, a paraszti társadalmat szabályozó hagyományokkal. Tanulmányai és cikkei néprajzi és nyelvészeti folyóiratokban láttak napvilágot. Munkáinak jelentős része kéziratban maradt. – F. m. A parasztélet rendje Szatmár megyében (Bp., 1935); Bábalelte babona (Bp., 1936); Fogyó legelőkön (Bp., 1942); Olyan világ volt… (válogatott tanulmányok, Mátészalka, 1976). – Irod. Ortutay Gyula: Halhatatlan népköltészet (Bp., 1966); Illyés Gyula: A parasztélet rendje (Iránytűvel, Bp., 1975); Molnár József: L. M. (Honismeret, 1977. 6. sz.).