Kezdőlap

Ludányi Tamás (?? , 1425. febr. 24. előtt): püspök. A Nyitra és Bars vm.-ben birtokos Ludány nembeli Ludányi család tagja. Valamely kolduló rend tagja volt. 1391-től 1400 ig a péterváradi apátság kormányzója; 1399 – 1400-ban szerémi, 1400–03-ban egri püspök, 1402–03-ban macsói bán, baranyai és valkói ispán. 1403-ban Nápolyi László mellé állt, Eger elfoglalása után Tállyára, majd onnan Lengyelo.-ba menekült. 1412-ben Zsigmondtól kegyelmet kapott. 1421 – 24 között újra kormányozta az egri egyházmegyét, jövedelmeit azonban valószínüleg ekkor is Rozgonyi István kezelte. – Irod. Balassy Ferenc: L. T. egri püspök (Ért. a tört. tud. köréből VII. Bp., 1878).