Kezdőlap

Lukács Hugó (? , 187519? ): orvos, ideggyógyász. Az 1900 as évek elején egy ideig a kolozsvári tudományegy. ideg- és elmekórtani klinikáján első tanársegéd. A kolozsvári baloldali, radikális szellemű értelmiség köréhez tartozott, s mint a Bolyai Társaság elnöke, vezetője volt Kolozsváron minden harcosabb szellemi mozgalomnak. Szoros barátságot tartott fenn Fejér Lipóttal, Somló Bódoggal s Ady Endrével. 1909. jún. második felétől aug. elejéig a kolozsvári klinikán az ő kezelése alatt állott az idegbaját gyógyító Ady. Ady távozása után, 1909 aug.-ában feladta klinikai állását, s minden valószínűség szerint a kolozsvári munkásbetegsegélyező kerület főorvosi tisztségét vállalta el, amelyre még az év első felében választották meg. Adyval való barátsága – levelezésük révén – mindvégig eleven maradt, életútja további alakulására vonatkozó adatok azonban nem maradtak ránk.